ประกันสุขภาพ

เนื่องจากประกันดี.com กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเนื้อหา
หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่

www.facebook.com/PrakanDee2016

ประกันสุขภาพ

สำหรับเมืองไทยประกันชีวิตนั้น ประกันสุขภาพ ถือเป็นสัญญาเพิ่มเติมแบบหนึ่ง ซึ่งต้องมีการซื้อประกันชีวิตไว้เพื่อเป็นกรมธรรม์หลัก จึงจะสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบต่างๆได้ โดยประกันสุขภาพนั้นก็แบ่งออกเป็นหลายแบบแต่แบบที่หลายคนอยากจะรู้มากที่สุดก็คือแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (IPD) นั่นเอง

ซึ่งประกันสุขภาพที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (IPD) ก็มีอยู่หลายแบบ แต่แบบที่นิยมก็มีอยู่ 2 แบบ ก็คือ ประกันสุขภาพแยกค่าใช้จ่าย และ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย

ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย เป็นประกันสุขภาพที่ราคาถูก แต่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า โดยจะแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงพยาบาลออกเป็นประเภท แต่ละประเภทก็จะมีการจำกัดวงเงินเอาไว้ว่าสามารถเคลมได้ไม่เกินเท่าไหร่ ซึ่งวงเงินนั้นก็ขึ้นอยู่กับแผนประกันสุขภาพที่เราซื้อเอาไว้ โดยมีรายละเอียดวงเงินความคุ้มครองตามตคารางต่อไปนี้

ประกันสุขภาพ
โดยทั่วไปแล้ว ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย มักจะใช้ผลประโยชน์ค่าห้องมาเป็นชื่อของแผนประกันสุขภาพ เช่น แผน 3000 หมายความว่า หากคุณซื้อแผนประกันสุขภาพนี้ ก็จะมาสารถเคลมค่าห้องได้ไม่เกิน 3,000 บาท/วัน ซึ่งจริงๆแล้ว มีแผนค่าห้องสูงสุดถึง 20,000 บาท/วัน หากคุณสนใจแผนที่คุ้มครองค่าห้องมากกว่า 5,000 บาท/วัน ก็สามารถสอบถามรายละเอียดความคุ้มครองได้นะครับ

ส่วนเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้นั่นก็คือ ค่าเบี้ยประกัน ซึ่งอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ต้นว่าจำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตเป็นกรมธรรม์หลักเสียก่อน ดังนั้นค่าเบี้ยประกันจึงไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับแบบประกันชีวิต ทุนประกันชีวิต และ อายุของผู้ซื้อประกัน ดังนั้น ทางทีมงานจึงได้เลือกแบบประกันชีวิต เมืองไทย คุ้มครองตลอดชีพ 99/20 ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี โดยจ่ายเบี้ยประกันชีวิต เพียง 20 ปีเท่านั้น โดยเราเลือกทุนประกันที่ 200,000 บาท ซึ่งเป็นทุนประกันที่เกือบจะต่ำสุดแล้ว