ประกันสุขภาพเด็ก (อายุ 1 เดือน – 5 ปี)

23/02/2016 | คอมเม้น 0

เนื่องจากเด็กเล็กเป็นวัยที่เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นจึงมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกไม่มากนัก สำหรับบริษัทของเราจะซื้อประกันสุขภาพให้เด็กเล็ก ในแผนต่างๆรวมกันแล้วค่าห้องรวมต้องไม่เกิน 2,500 บาท/วัน ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆ ต้องจ่ายส่วนต่างค่าห้องเป็นแน่ แต่บริษัทของเราก็มีแผนประกันสุขภาพที่ชื่อว่า สมาร์ท เฮลท์ ที่สามารถนำค่าห้องของแผนนี้ไปรวมกับค่าห้องแผนที่จำกัดค่าห้องที่ 2,500 บาท/วันได้ แม้อาจจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเพิ่มพอสมควร แต่เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ลูกของคุณจะได้รับแล้ว นับว่าไม่แพงจนเกินไป

ดังนั้นผมขอแนะนำแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 1 เดือน – 5 ปี) เป็นแผนต่างๆตามนี้นะครับ

แผน A : เป็นแผนพื้นฐานสำหรับคนงบน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งราคาค่าห้องไม่แพงมากนัก  สามารถรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ประมาณ 5 – 7 วัน หลังจากนั้นอาจต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆเอง โดยมีความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

ประกันสุขภาพเด็ก

ค่าเบี้ยประกันรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต ประมาณ 17,000 – 20,000 บาท/ปี หรือประมาณ 1,600 – 1,800 บาท/เดือน

แผน B : แผนนี้เป็นแแผนยอดนิยมที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการซื้อแผนประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายแผน 2500 (ความคุ้มครองตามตารางของแผน A) ควบกับการซื้อแผนประกันสุขภาพแบบ สมาร์ท เฮลท์ แผน 1 ซึ่งมีความคุ้มครองต่างๆ ดังนี้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *