ประกันชีวิตทั่วไป

ประกันชีวิตที่ความคุ้มครองยาวนาน แต่จ่ายเบี้ยประกันเป็นจำนวนปีที่แน่นอนเหมาะแก่การทำไว้เพื่อเป็นหลักประกันไว้ให้คนข้างหลัง

++ เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20 | แบบประกันชีวิตราคาถูก มีความคุ้มครองสูงและยาวนาน ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเพียง 20 ปี แต่คุ้มครองชีวิตจนถึงอายุ 99 ปี

++ เมืองไทยรับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7 | แบบประกันชีวิตที่มีเงินคืนตลอดสัญญา ด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเพียง 7 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

ประกันสุขภาพ

หมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย พร้อมรับการรักษาที่สะดวก
และมีคุณภาพ ประกันสุขภาพ ช่วยคุณได้

++ ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย | แบบประกันสุขภาพเริ่มต้นสำหรับทุกคน ด้วยเบี้ยประกันราคาถูก ในความคุ้มครองที่เหมาะสม

++ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย| แบบประกันสุขภาพที่คุ้มครองทุกค่าใช้จ่ายในการรักษาเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท/ปี ในราคาหลักหมื่นเท่านั้น

++ ประกันสุขภาพแบบร่วมจ่าย| แบบประกันสุขภาพที่คุ้มครองทุกค่าใช้จ่ายในการรักษาเหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท/ปี ในราคาหลักหมื่นเท่านั้น

ประกันชีวิตออมทรัพย์

ประกันอุบัติเหตุ